mumc

Maastricht Echografie Cursus (MEC)

zaterdag 30 november 2019

Universiteitskliniek voor Oogheelkunde, Maastricht

Zeer geachte collega's,

Samen met enthousiaste collega-oogartsen in de ultrasonografie wordt wederom een cursus praktische B-scan diagnostiek gegeven met als doel de drempelvrees voor deze vorm van diagnostiek definitief weg te nemen.
Wie het basisonderzoek goed beheerst, vindt in ieder geval alle PA.
Na een inleiding zal het basisonderzoek met veel nadruk praktisch worden onderwezen gevolgd door lezingen, waarna patiënten onderzoek met de meest voorkomende pathologieën in kleine, goed gecoachte groepjes rond en aan de patiënt worden belicht.
Ook zullen de mogelijkheden van de echodiagnostiek vergeleken worden met andere imaging technieken in en rond het oog.

Wij hopen u in Maastricht te mogen ontvangen.

Carroll Webers, Roel Erckens, Fleur Goezinne, Jos Rademakers, Ad Verbeek

COACHES

PROGRAMMA

dagvoorzitter: Fleur Goezinne

09.30  Ontvangst en koffie  
10.00 Opening Carroll Webers
10.05  Het B-scan onderzoek: systematiek, oriëntatie, quantificering, het immersie onderzoek, de normale bevindingen Ad Verbeek
10.25  Practicum B-scan onderzoek  
11.40  Het belang van echografie bij leucocorie Annette Moll
11.55 Tumor diagnostiek Marina Marinkovic
12.15 Wat kom ik tegen in de glasvochtruimte en hoe vind ik elk retina defect Roel Erckens/ Wouter Japing
12.35 Kan een echo van de orbita een CT of MRI uitsparen Marijke Wefers Bettink
12.55 UBM en OCT van het voorsegment Thomas Theelen
13.15 Testcases Jos Rademakers
13.30 Lunch  
14.30 Practicum patiënten onderzoek  
16.30 Einde  
  

INFORMATIE

oogtoren

Locatie:
De cursus vindt plaats op het dagcentrum van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC
P. Debyelaan 25
Maastricht

Kosten, inschrijving en accreditatie:
Deelname staat open voor oogartsen en arts assistenten in opleiding.
Gezien het praktisch onderwijs is de deelname aan deze cursus beperkt tot 40 deelnemers.
Het inschrijfgeld bedraagt € 175,00 per persoon en is inclusief koffie/thee/lunch, het boek ‘Clinical echography of the Eye and Orbit’.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw betaling.
De cursus is geaccrediteerd met 6 punten.

Betaling
Het inschrijfgeld maakt u over op rekeningnummer NL11 INGB 0654 8526 42 ten name van MUMC te Maastricht o.v.v. kostenplaats 272101/echo/ uw naam. Deze gegevens vindt u ook op de bevestigingspagina nadat u onderstaand formulier ingevuld en verzonden heeft.

Organisatie:
Jolanda Hennink - email