VOVZ symposium

donderdag 28 maart 2019

MECC, Maastricht

VOVZ symposium tijdens NOG dagen

mecclogo

Tijdens het NOG congres 2019 organiseert de Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening op donderdag 28 maart 2019 van 10.45 – 14.40 uur  (tijdens de Algemene Ledenvergadering van het NOG) een interessant programma met voordrachten over

Ook is een ervaringsverhaal van en door een patiënt gepland: Diagnose oogmelanoom, en dan?

Daarnaast kunt u kiezen uit de volgende workshops:

Deelname en accreditatie

Voor dit programma dient u apart in te schrijven en u kunt dit alleen volgen als u ook bent ingeschreven voor het NOG congres zelf op de donderdag.
Twee weken voor het symposium ontvangt u een bevestiging van uw deelname.
Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN en TOA’s.
Een deelnamecertificaat ligt voor u klaar na het symposium bij de congresbalie in het congrescentrum.

Het programma vindt plaats in Auditorium 2, MECC Maastricht.

Inschrijving en betaling

Deelname aan het symposium kost € 70,00.

Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld op
bankrekeningnummer NL11 INGB 0000 1167 07
t.n.v. VOVZ te Hoofddorp
o.v.v. uw naam en postcode is bijgeschreven.

Voor betalingen van buiten Nederland is de BIC INGBNL2A.

Programma

tijd spreker onderwerp titel instelling
10.45  dagvoorzitter Opening en mededelingen   dagvoorzitter
10.55 Dhr. D. Plomp Ervaringsverhaal Diagnose oogmelanoom, en dan?
De visie van een patiënt
stichting melanoom
11.20 

Dhr. R. Spiering

workshop Communicatie bij laaggeletterdheid communicatieadviseur OZR
11.20  Dr. A. M. Arends- Tjiam workshop Spoedeisende hulp en triage in de OHK oogheelkunde OZR
12.05   LUNCH
13.10 Dr. R.A. Geerling Ooglidchirurgie Ooglidcorrecties bij Ooglift Maarssen, de indicaties en ervaringen oogarts Ooglift
13.40 Dr. Y. de Jong - Hesse Diabetische retinopathie Diabetische retinopathie oogarts VUmc
14.10 Drs. N.E.M.L. Tang Cornea Behandeling van cornea aandoeningen oogarts Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
14.40   afsluiting